Caleidoscoop reviews “Lifenotes” by Clem Leek

Posted by on Oct 31, 2011 in lifenotes, review | No Comments

Original Review:
Vorige maand heb ik al gesteld dat het kwaliteitslabel Drifting Falling een ware hofleverancier van de dromerige muziek begint te worden en ergens in het rijtje van Kranky, Darla, n5MD en Under The Spire past. Op het label verschijnen uiteenlopende artiesten uit diverse genres die als gemene deler hebben dat de dromerigheid voorop staat. Dat wordt andermaal onderstreept door de nieuwe, officieel pas zijn tweede cd Lifenotes van Clem Leek, die eerder al een cd, cd-r’s, mini’s en cassettes uitbrengt op labels als Hibernate, Schedios, Dead Pilot, Rural Colours, Experimedia, Brian en Gizeh. Daarnaast geeft hij eerder dit jaar acte de presènce op de compilaties For Nihon en Kanshin, beide ten bate voor de slachtoffers in Japan. Deze Britse muzikant en multi-instrumentalist (piano, viool, gitaar, elektronica, veldopnames, drones en diverse andere instrumenten) brengt op zijn nieuwe cd wederom dromerige, verstilde en bovenal filmische muziek, die hij speciaal voor dit jaargetijde wellicht herfstachtig inkleurt. De hoofdmoot wordt gevormd door de droefgeestige pianoklanken, waarop hij zijn uiteenlopende creaties bouwt. De ene keer overheersen de veldopnames en drones en op andere momenten brengt hij ook andere instrumenten als viool en gitaar in stelling. Daarmee laveert hij op fraaie wijze tussen neoklassiek, ambient en minimale post-rock. Alle composities, die slechts tussen de minuut en 3,5 minuut eindigen, lijken zo weg te zijn gelopen uit een denkbeeldige film. Het geheel houdt het midden tussen Library Tapes, Max Richter, Dustin O’Halloran, Nils Frahm, Aaron Martin, Goldmund, Peter Broderick, Philip Glass, Wim Mertens en Michael Nyman. Stuk voor stuk zijn het breekbare, melancholische en bovenal wonderschone composities geworden, die diep onder de huid kruipen. Heerlijk om je gedachten en verbeelding even de vrije loop te laten. Zoals hij zelf in de cd stelt: “When your body hurts with emotion, only then do you know who you are”. Prachtige droomplaat!

Auto-translation:
Last month, I have argued that the quality Drifting Falling a true purveyor of dreamy music and starts to be somewhere in the list of Kranky, Darla, and n5MD Under The Spire fits. The label will appear different artists from various genres such as the common denominator that dreaminess comes first. This is again underlined by the new, officially begins his second CD Life Notes from Clem Leek , who earlier CD, CD-Rs, mini’s and cassettes an opinion on labels such as Hibernate, CAL Dios, Dead Pilot, Rural Colours, Experimedia, Brian and Giza . He also earlier this year will be present on the compilations For Nihon and Kanshin , both for the benefit of the victims in Japan. This British musician and multi-instrumentalist (piano, violin, guitar, electronics, field recordings, drones and various other instruments) takes on his new CD again dreamy, quiet and most cinematic music that he composed especially for this time of year perhaps autumnal coloring. The main part is the melancholy piano notes, which he builds his various creations. Sometimes dominate the field recordings and drones, and at other times, he provides other instruments like violin and guitar position. That he navigates nice way between neo-classical, ambient and minimal post-rock. All compositions, only minutes and 3.5 minutes between the end seem to have walked away as from an imaginary movie. The whole is a cross between Library Tapes, Max Richter, Dustin O’Halloran, Nils Frahm, Aaron Martin, Goldmund, Peter Broderick, Philip Glass, Wim Mertens and Michael Nyman . Each one the fragile, melancholic and most beautiful compositions became deeply under the skin crawl. Great to here your thoughts and imagination free rein. As he himself states in the CD: “When your body hurts with emotion, only then do you know who you are.” Beautiful dream album!  

original review