Caleidoscoop reviews “Skeleton Taxa” by Damian Valles

Posted by on Oct 3, 2011 in review, skeleton taxa | One Comment

Het kwaliteitslabel Drifting Falling begint zo langzamerhand met recht de hofleverancier van de dromerige muziek te worden. Ze brengen muziek uit van artiesten die ook wel op labels als Kranky, Darla, n5MD en Under The Spire zouden passen, zij het dat de dromerige factor hier altijd voorop staat en ze uit diverse genres putten. Nieuw op het label is de Canadese artiest en multi-instrumentalist Damian Valles. Hij beweegt zich al jaren in de muziekwereld op uiteenlopende wijze, van punk en hardcore tot elektronische muziek en postrock. De laatste paar jaren legt hij zich solo meer en meer toe op experimentele en atmosferische soundscapes, waarin ambient, drones, wereldse en neoklassieke elementen op eigenzinnige en prachtige wijze samensmelten. Skeleton Taxa is na diverse cd-r’s, cassette en digitale releases misschien wel zijn eerste, echte volwaardige debuut. De rode draad hierop wordt net als op zijn vorige muzikale uitlatingen gevormd door de tot de verbeelding sprekende, melancholische ingrediënten en de ambientachtige onderlaag die als een permafrost aanwezig blijft. De muziek bestaat in feite dan ook uit experimentele ambientklanklandschappen, die veelal op de gitaar gecreëerd worden en daarnaast met elektronica, piano en veldopnames. Die landschappen zijn verder samengesteld uit elektro-akoesische muziek, (stem)samples, drones, avant-garde, filmische, neoklassieke en wereldse elementen. Het resultaat is meer dan indrukwekkend te noemen. Dit heeft alles te maken met het feit dat Damian als geen ander weet hoe je een skelet van geluid(en) in elkaar dient te zetten, die hij vervolgens ook verder aankleedt. Ze waaieren uiteen als imaginaire soundtracks, bloedstollend mooie collages en uiterst intrigerende klankexperimenten. Denk aan een caleidoscopische mix van Vieo Abiungo, Spheruleus, Birds Of Passage, Human Greed, Roy Montgomery, Celer en Beaumont Hannant. In het prachtige, bijna Cocteau Twins-achtige “Bell And Arc” krijg je eenmalig de wonderschone zang van Heidi Hazelton te horen. Het geheel laat veel aan de verbeelding over, is heerlijk melancholisch en kent zowel imponerende desolate als innemende warme stukken. Een meesterlijk album!

original review

1 Comment

  1. Drifting Falling
    October 3, 2011

    English Auto-translation:

    The quality Drifting Falling beginning to be right with the purveyor of dreamy music to be. They bring music of artists who called on labels such as Kranky, Darla, and n5MD Under The Spire would fit, although the dreamy factor always comes first and they draw from various genres. New on the label, the Canadian artist and multi-instrumentalist Damian Valles . He moves for years in the music world in different ways, from punk and hardcore to electronic music and post-rock. The last few years, he has solo more and more experimental and atmospheric soundscapes, where ambient, drones, worldly and neoclassical elements unique and wonderful way merge. Skeleton Taxa after several CD-Rs, cassettes and digital releases might be first real full-fledged debut. The common thread is this just like his previous musical statements made ​​by the evocative, melancholy ingredients and ambient-like layer as a permafrost remains. The music is in fact whatsoever from experimental ambient soundscapes, which often created on the guitar and also with electronics, field recordings and piano. These landscapes are further composed of electro-akoesische music (vocal) samples, drones, avant-garde, cinematic, neoclassical and secular elements. The result is more than impressive. This has everything to do with the fact that Damian was like no other knows how to make a skeleton of sound (s) should put together, which he subsequently continued dressing. They fan out as described imaginary soundtracks, heart-stopping beautiful collages and very intriguing sound experiments. Think of a kaleidoscopic mix of CTBOIS Abiungo, Spheruleus, Birds of Passage, Human Greed, Roy Montgomery, Celer and Beaumont Hannant . In the beautiful, almost Cocteau Twins -like "Bell And Arc" once you get the beautiful vocals of Heidi Hazelton told. The whole leaves much to the imagination is wonderfully melancholic and desolate has both impressive and warm engaging pieces. A masterful album!

    Reply

Leave a Reply

Solve To Submit: * * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.